Certifieringar / utbildningar mm

 

Personalen utbildas fortlöpande med bland annat kurser som Naturvårdsutbildning, apteringsutbildning (guldkortet), ADR-utbildning för transport av farligt gods, Heta arbeten och RECO: för en bränslesnål, ekonomisk och produktiv körning av skogsmaskiner mm.

Samtliga anställda har motorsågskörkort A och B.

Mattias Bengtsson har också motorsågskörkort C från och med oktober 2015.

6 st av de anställda har gått kurs om arbete på väg i september 2015 och en 2018.

Vi har ID 06

Klicka i högra spalten på länkar till certifieringar som företaget uppfyller samt se några av våra samarbetspartners.

.

.