Välkommen!

Skogsentreprenad AB Br Nilsson startade år 1974 och drivs i dag av kusinerna Håkan Nilsson och Fredrik Nilsson. Företaget har 10 anställda. Den största uppdragsgivaren är Södra Skog , Ljungby VO och en gallrinhsgrupp på Sydved.

Företagets mål är att erbjuda bra service och kvalitét på uppdragen till både små och stora kunder.

Vi utför allt från grov slutavverkning till klena gallringar. Vi har också möjlighet att utföra manuellarbete, dikning och grotskotning (ris) fläckmarkberedning.

  • Ett "bjässeträd", fick använda domkraft för att få ner det.
  • Stor tall
  • 810 E 2018